BMW X1 технички податоци

BMW X1

BMW X1: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

BMW X1BMW X1: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Тука можете да ги најдете техничките податоци за BMW X1.

Дознајте повеќе

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА BMW X1.

Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1.400 [1.430]
Максимална дозволена тежина во kg
2.000 [2.025]
Дозволено оптоварување во kg
600 [595]
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
990/1.035 [1.020/1.035]
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505 [505]
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1.550 [1.550]
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
735 [750]
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.700 [1.700]
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.700 [1.700]
Мотор
Цилиндри/вентили
3/4
Работна зафатнина во cm³
1.499
Клип/цилиндар во mm
94,6/82,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
103 (140)/4.600-6.500
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
220/1.480-4.200
Размер на компресија:1
11,0
Перформанси
Најголема брзина во km/h
205 [203]
Забрзување од 0-100 km/h во сек
9,7 [9,7]
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
7,3-6,9 [7,0-6,8]
Возење надвор од град во l/100km
5,1-4,7 [4,9-4,6]
Комбинирано возење во l/100km
5,9-5,5 [5,9-5,4]
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
134-125 [129-122]
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97 W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97 W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1570
Максимална дозволена тежина во kg
2.155
Дозволено оптоварување во kg
585
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.080/1.100
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
2000
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
2000
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.998
Клип/цилиндар во mm
94,6/82,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
141 (192)/5.000-6.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
280/1.350-4.600
Размер на компресија:1
11,0
Перформанси
Најголема брзина во km/h
223
Забрзување од 0-100 km/h во сек
7.4
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
7,7-7,2
Возење надвор од град во l/100km
6,1-5,7
Комбинирано возење во l/100km
6,7-6,3
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
152-143
Капацитет на резервоар, приближно во l
61
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1485
Максимална дозволена тежина во kg
2.065
Дозволено оптоварување во kg
580
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.050/1.045
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1.550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.800
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.800
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.998
Клип/цилиндар во mm
94,6/82,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
141 (192)/5.000-6.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
280/1.350-4.600
Размер на компресија:1
11,0
Перформанси
Најголема брзина во km/h
226
Забрзување од 0-100 km/h во сек
7.7
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
7,1-6,8
Возење надвор од град во l/100km
5,4-5,0
Комбинирано возење во l/100km
6,1-5,7
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
138-129
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1580
Максимална дозволена тежина во kg
2160
Дозволено оптоварување во kg
580
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.090/1.095
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
2000
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
2000
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.998
Клип/цилиндар во mm
94,6/82,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
170 (231)/5.000-6.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
350/1.450-4.500
Размер на компресија:1
10,2
Перформанси
Најголема брзина во km/h
235
Забрзување од 0-100 km/h во сек
6,5
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
7,8-7,6
Возење надвор од град во l/100km
6,2-5,6
Комбинирано возење во l/100km
6,8-6,3
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
155-144
Капацитет на резервоар, приближно во l
61
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1.480 [1.500]
Максимална дозволена тежина во kg
2.040 [2.040]
Дозволено оптоварување во kg
560 [540]
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.035/1.070 [1.065/1.070]
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505 [505]
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1.550 [1.550]
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750 [750]
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.700 [1.700]
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.700 [1.700]
Мотор
Цилиндри/вентили
3/4
Работна зафатнина во cm³
1.496
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
85 (116)/4.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
270/1.750-2.250
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
190 [190]
Забрзување од 0-100 km/h во сек
11,5 [11,5]
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,0-4,7 [4,8-4,6]
Возење надвор од град во l/100km
4,1-3,8 [4,2-3,9]
Комбинирано возење во l/100km
4,4-4,1 [4,4-4,2]
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
116-107 [116-109]
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1.505 [1.540]
Максимална дозволена тежина во kg
2.090 [2.125]
Дозволено оптоварување во kg
585 [585]
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.055/1.070 [1.095/1.070]
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505 [505]
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1.550 [1.550]
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750 [750]
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.800 [1.800]
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.800 [1.800]
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.995
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
110 (150)/4.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
350/1.750-2.500
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
205 [205]
Забрзување од 0-100 km/h во сек
10,0 [9,4]
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,3-4,9 [5,2-4,9]
Возење надвор од град во l/100km
4,2-3,9 [4,4-4,0]
Комбинирано возење во l/100km
4,6-4,3 [4,7-4,4]
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
121-113 [122-114]
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97 W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97 W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1.580 [1.605]
Максимална дозволена тежина во kg
2.170 [2.190]
Дозволено оптоварување во kg
590 [585]
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.095/1.110 [1.115/1.110]
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505 [505]
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1.550 [1.550]
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750 [750]
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.800 [1.800]
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.800 [1.800]
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.995
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
110 (150)/4.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
350/1.750-2.250
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
204 [204]
Забрзување од 0-100 km/h во сек
10,0 [10,2]
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,6-5,3 [5,6-5,1]
Возење надвор од град во l/100km
4,7-4,5 [4,6-4,4]
Комбинирано возење во l/100km
5,0-4,8 [5,0-4,7]
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
131-125 [130-122]
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1550
Максимална дозволена тежина во kg
2130
Дозволено оптоварување во kg
580
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.095/1.080
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
1.800
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
1.800
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.995
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
140 (190)/4.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
400/1.750-2.500
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
222
Забрзување од 0-100 km/h во сек
7.9
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,3-5,0
Возење надвор од град во l/100km
4,4-4,1
Комбинирано возење во l/100km
4,7-4,4
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
124-116
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1615
Максимална дозволена тежина во kg
2200
Дозволено оптоварување во kg
585
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.115/1.120
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
2.000
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
2.000
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.995
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
140 (190)/4.000
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
400/1.750-2.500
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
219
Забрзување од 0-100 km/h во сек
7.8
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,6-5,3
Возење надвор од град во l/100km
4,7-4,3
Комбинирано возење во l/100km
5,0-4,7
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
131-123
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Тежина
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg
1620
Максимална дозволена тежина во kg
2180
Дозволено оптоварување во kg
560
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg
1.125/1.095
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l
505
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l
1550
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg
750
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg
2.000
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg
2.000
Мотор
Цилиндри/вентили
4/4
Работна зафатнина во cm³
1.995
Клип/цилиндар во mm
90,0/84,0
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min
170 (231)/4.400
Максимален број вртежи во Nm на 1/min
450/1.500-3.000
Размер на компресија:1
16,5
Перформанси
Најголема брзина во km/h
235
Забрзување од 0-100 km/h во сек
6,6
Потрошувачка на гориво
Градско возење во l/100km
5,9-5,5
Возење надвор од град во l/100km
4,8-4,5
Комбинирано возење во l/100km
5,2-4,9
Комбинирани емисии на CO2 во g/km
136-128
Капацитет на резервоар, приближно во l
51
Тркала
Димензии на предни гуми
225/55 R17 97W
Димензии на задни гуми
225/55 R17 97W
Димензии и материјал на предни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални
Димензии и материјал на задни тркала
7,5 J x 17 инча, леснометални

Потрошувачка на гориво и емисии на CO2.

 • BMW X1 xDrive20i:
  Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирана): 6.7–6.3
  Емисија на CO2 во g/km (комбинирана): 152–143

  Податоците за потрошувачката на гориво, емисиите на CO2 и потрошувачката на енергија се одредени во согласност со пропишаната постапка на мерење VO (EU) 715/2007 во верзијата што се применува во моментот на одобрување на типот. Податоците се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија, а прикажаниот досег ја зема предвид опционалната опрема и различните големини на тркалата и гумите на избраниот модел.

  Дополнителни податоци околу официјалната потрошувачка на гориво и официјалните конкретни емисии на CO2 за новите патнички автомобили можат да се најдат во „Водичот за економичноста на потрошувачката на гориво и емисии на CO2“ што е достапен бесплатно на сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany и на https://www.dat.de/co2.

  Вредностите веќе се темелат на новата WLTP регулатива и се преведени назад во NEDC-еквивалентни вредности за да се осигури споредба меѓу возилата. За даноците поврзани со возилото или други трошоци врз основа на (барем меѓу другото) емисиите на CO2, вредностите на CO2 можат да се разликуваат од вредностите наведени тука.