Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G31 Techdata

* Овие вредности се провизорни бројки и сè уште не се потврдени.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните емисии на CO2 за новите патнички автомобили може да се најдат во ,,Новите упатствата за потрошувачката на гориво и CO2 емисиите кај патничките возила” што се достапни бесплатно во сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Германија или на http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Вредностите без загради се однесуваат на модели со рачен пренос (доколку е достапно); вредностите во правоаголните загради се однесуваат на модели со Steptronic пренос (доколку е достапно)

Потрошувачката на гориво е определена во согласност со ECE циклусот на возење (93/116/EC) сочинета од приближно една третина возење во градска средин и две третини возење надвор од градовите (врз основа на поминатото растојание).

CO2 емисиите се мерат како дополнување на потрошувачката на гориво. Нивоата на потрошувачката на гориво се пресметуваат врз основа на возила со стандардна опрема. Специјалната опрема (на пример, пошироките гуми) може да имаат значително влијание врз потрошувачката на гориво и нивоата на перформансите при возење.

Наведените технички податоци се однесуваат на возила на германскиот пазар. Прикажаните модели може, делумно, да вклучуваат дополнителна опрема и додатоци кои не монтирани како стандардни. Според специфичните потреби на другите пазари, може да настанат промени во врска со моделите, стандардната и дополнителната опрема, како што е опишано во овој текст и илустрации. За подетални информации, Ве молиме контактирајте го Вашиот BMW партнер. Подлежи на промени во дизајнот и опремата. Подлежи на грешка. Опремата специфична за националните пазари овде не е претставена.

Тежина на неоптоварено возило (ЕУ) во килограми: бројката вклучува 90 проценти полн резервоар, 68 kg за возачот и 7 kg за багаж. Тежината на неоптоварено возило се однесува на возила со стандардна опрема. Дополнителната опрема може да ја зголеми оваа бројка.

Номинална снага: BMW препорачува употреба на супер безоловно 95 RON гориво. Безоловното RON 91 гориво или повисоко со максимална граница на етанол од 10 проценти (Е10), исто така, е дозволено. Перформансите и наведената потрошувачка на гориво се базираат врз употребата на RON 98 гориво.