Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G30_Model_&_Equipment

BMW 530e Седан:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 1.8–1.6
Емисија на CO2 во g/km (комбинирано): 40–36

BMW 540i Седан:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 6.5–6.3
Емисија на CO2 во g/km (комбинирано): 149–144

BMW 520d xDrive Седан:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 4.7–4.6
Емисија на CO2 во g/km (комбинирано): 124–120

*BMW Дигиталниот клуч е компатибилен само со избрани iPhone телефони. Листата со компатибилни iPhone телефони е достапна на bmw.com/digitalkey

Информациите за потрошувачката на гориво, емисијата на CO2 и потрошувачката на енергија се утврдени во согласност со пропишаната постапка за мерење VO (EU) 715/2007 во верзијата што се применува во моментот на одобрување на типот. Бројките се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег ја разгледува опционалната опрема и различната големина на тркала и гуми достапни за избраниот модел.

Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на СО2 за нови патнички автомобили може да се најдат во „Новата потрошувачка на гориво за патнички возила и упатствата за емисија на CO2“, кои се достапни бесплатно на сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany и на https://www.dat.de/co2

Вредностите веќе се засноваат на новата регулатива WLTP и се преточуваат во вредностите на NEDC-еквивалентни за да се обезбеди споредба помеѓу возилата. За даноци поврзани со возила или други давачки засновани на емисиите на СО2, вредностите на СО2 може да се разликуваат од вредностите наведени овде.