Неповторлива BMW X Понуда

НЕПОВТОРЛИВА BMW X ПОНУДА.

За гарантирано задоволство.

НЕПОВТОРЛИВА BMW X ПОНУДА.

За гарантирано задоволство.

НЕПОВТОРЛИВА BMW X ПОНУДА.За гарантирано задоволство.

СО СЕКОЈ КУПЕН BMW X МОДЕЛ ДОБИВАТЕ, 4 ГОДИНИ ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА И БОГАТ ПАКЕТ ОПРЕМА ДО 1X.000 ЕВРА.

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X1.

Подарок пакет опрема за BMW X1

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X1.

Вредност на пакетот: X.000 евра

*Ограничена понуда која важи за возила од лагер.

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X3.

Подарок пакет опрема за BMW X3

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X3.

Вредност на пакетот: 10.000 евра

*Ограничена понуда која важи за возила од лагер

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X4.

Подарок пакет опрема за BMW X4

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X4.

Вредност на пакетот: 10.000 евра

*Ограничена понуда која важи за возила од лагер.

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X5.

Подарок пакет опрема за BMW X5

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X5.

Вредност на пакетот: 1X.000 евра

*Ограничена понуда која важи за возила од лагер.

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X6.

Подарок пакет опрема за BMW X6

ПОДАРОК ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА BMW X6.

Вредност на пакетот: 1X.000 евра

*Ограничена понуда која важи за возила од лагер.