Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G1112_CinaviaNotice

Овој производ ја користи Cinavia технологијата за да ја ограничи употребата на неовластени копии на некои комерцијални филмови и видео записи и нивните тонски записи. Кога ќе се забележи неовластена копија, се прикажува порака и се запира неовластената репродукција.
Доколу репродукцијата или копирањето се прекинат и се прикаже една од доленаведените пораки, создржината е неовластена копија заштитена од Cinavia технологијата.

Cinavia Message Code 1: Запрена репродукција. Содржината која се репродуцира е заштитена од Cinavia® и не е овластена нејзината употреба на овој уред. За повеќе информации http://www.cinavia.com. Message Code 1.

Cinavia Message Code 3: Аудио репродукцијата е привремено пригушена. Не се обидувајте да ја регулирата јачината на звукот. Содржината која се репродуцира е заштитена од Cinavia® и не е овластена нејзината употреба на овој уред. За повеќе информации http://www.cinavia.com. Message Code 3.

За повеќе информации за Cinavia технологијата посетете го Cinavia онлајн центарот за грижа на корисници на http://www.cinavia.com. За да побарате дополнителни информации за Cinavia преку електронска пошта, испратете порака со вашата адреса на: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.