joyelectrify

КРАТКИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ТЕСТ ВОЗЕЊЕТО

  • Што е потребно за да се направи тест возење?
  • Кој може да закаже тест возење?
  • Дали можам да го возам возилото сам?