Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G31 At a glance

Бројките за потрошувачка на гориво, емисија на CO2 и потрошувачка на енергија зависат од избраната големина на тркалата и гумите. Податоците за потрошувачка се утврдуваат согласно со ECE циклус на возење.

Обемот на возење зависи од разни фактори, особено: личниот стил на возење, избраната маршрута, временските услови, користење на системот за климатизација и предусловите.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO2 за новите патнички автомобили може да се најдат во „Новите упатства за потрошувачка на гориво и емисија на CO2 кај патничките возила“ , кои се бесплатни и достапни во сите продажни места и во DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Германија.