Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F32 2017 glance

BMW M4 Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 8.8 (8.3)
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 204 (194)

BMW 440i Gran Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 6.8 – 6.6
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 159-154

Бројките во заградите се однесуваат на возила со седум-брзински М пренос со двојна спојка со Drivelogic.

Податоците за потрошувачка се утврдени во согласност со ЕЦЕ циклусот на испитувања и зависат од избраните димензии на гуми и тркала. Моделите што се прикажани на илустрациите вклучуваат дополнителна опрема.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO2 за новите патнички автомобили може да се најдат во „Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што бесплатно се достапни во сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Германија или на http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Прикажаните вредности не се однесуваат на индивидуални возила и не се дел од понудата: тие се наменети исклучиво за споредба на различни типови возила. Емисии на СО2 кои настануваат за време на производството и обезбедување гориво или други извори на енергија не се земаат предвид кога се утврдуваат емисиите на СО2 во согласност со Директивата 1999/94/ЕЗ.