Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G29_Inform

BMW Z4 Roadster sDrive20i:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 6,1–5,8
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 139–133

BMW Z4 Roadster sDrive30i:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 6,1–5,8
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 139–133

BMW Z4 Roadster M40i:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 7,4–7,1
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 168–162

Илустрациите прикажуваат опционална опрема.

Информациите за потрошувачката на гориво, емисиите на CO2 и потрошувачката на енергија се утврдени во согласност со пропишаната постапка на мерење VO (EU) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрувањето на типот. Бројките се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и опсегот што е прикажан ја зема предвид опционалната опрема и различната големина на тркалата и гумите достапни за избраниот модел.

Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и специфичната емисија на CO2 на новите патнички автомобили може да се добијат од „Прирачникот за потрошувачка на гориво, емисии на CO2 и потрошувачка на енергија на нови патнички автомобили“, кој е достапен бесплатно на сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Остфилдерн, Германија и на https://www.dat.de/co2.

Вредностите се темелат врз новиот WLTP пропис и повторно се претворени во NEDC еквивалентни вредности за да се обезбеди споредба на возилата. Во однос на тие возила, за даноците поврзани со возилата или другите давачки базирани (меѓу другото) на CO2 емисиите, вредностите на CO2 може да се разликуваат од вредностите наведени овде.