Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_design

BMW X3 xDrive20d:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 5.4–5.0
CO2 емисии во г/км (комбинирана): 142–132

BMW X3 xDrive30d:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 6.0–5.7
CO2 емисии во г/км (комбинирана): 158–149

BMW X3 M40i:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 8.4–8.2
CO2 емисии во г/км (комбинирана): 193–188

Вредностите за потрошувачката на гориво и за CO2 емисиите прикажани овде се определени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрување на типот. Вредностите се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег зема предвид различни димензии на избрани тркала и гуми.

Спецификациите за CO2 ефикасноста се определуваат според Директивата 1999/94/EC и Pkw-EnVKV и се базирани врз потрошувачката на гориво и CO2 вредностите според NEDC циклусот за класификација.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични CO2 емисии за новите патнички автомобили може да се најдат во ,,Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што бесплатно се достапни на сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.