Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_Technical_data

Вредностите за потрошувачката на гориво и за CO2 емисиите прикажани овде се определени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрување на типот. Вредностите се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег земаат во предвид различни димензии на избрани тркала и гуми.

Вредностите за BMW X3 xDrive20i и за BMW X3 xDrive30i се веќе базирани на новата WLTP регулатива и се преведени назад во NEDC еквивалентни вредности за да се обезбеди споредба помеѓу возилата. Во однос на овие возила, за даноците поврзани со возилото и останатите слични давачки (помеѓу другото) врз база на CO2 емисиите, вредностите за CO2 може да се разликуваат од вредностите наведени овде, во зависност од националното законодавство.

Повеќе информации за WLTP процедурата ќе најдете тука: www.bmw.com/consumptionandemissions

Вредностите за BMW X3 xDrive20i и за BMW X3 xDrive30i се привремени бројки.

Неоптоварено возило (ЕУ) во кг: наведените бројки вклучуваат 90% наполнет резервоар, 75 кг за. Неоптоварено возило се однесува на возила со стандардна опрема. Опционалната опрема може да ја зголеми оваа вредност.

Спецификациите за CO2 ефикасноста се определуваат според Директивата 1999/94/EC и Pkw-EnVKV и се базирани врз потрошувачката на гориво и CO2 вредностите според NEDC циклусот за класификација.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични CO2 емисии за новите патнички автомобили може да се најдат во ,,Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што се достапни на сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.