Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

FLP

BMW 440i Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 7.7–7.4
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 179–172

BMW 430i кабриолет:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 7.0–6.6
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 162–154

BMW 440i Gran Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 6.8–6.6
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 159–154

BMW M4 Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 8.8 (8.3)
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 204 (194)

BMW M4 кабриолет:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 9.1 (8.7)
CO2- СО2 емисии во г/км (комбинирана): 213 (203)

BMW M3 седан:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 8.8 (8.3)
СО2 емисии во г/км (комбинирана): 204 (194)

Вредностите во загради се однесуваат на возилата со М пренос со седум брзини и двојна спојка со Drivelogic.

Податоците за потрошувачка се утврдени врз основа на ЕЦЕ циклус на возење, во зависност од избраната дименија на тркала и гуми. Илустрираните модели вклучуваат опционална опрема.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO2 за новите патнички автомобили може да се најдат во „Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што бесплатно се достапни во сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Германија и на http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Вредностите не се однесуваат на индивидуални возила и не се дел од понудата; тие имаат единствена намена да постават основа за споредба со други типови возила, СО2 емисии кои настануваат во текот на производството и одредбите за гориво и други енергетски извори не се земаат предвид кога се утврдуваат СО2 емисиите во согласност со Директивата 1999/94/ЕЗ.