Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G15_At_glance

BMW 840d xDrive (2)(3):
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 6,2–5,9
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 164–154

BMW M850i xDrive (2)(3):
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 10,5–10,0
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 240-228

Вредностите за потрошувачката на гориво, CO2 емисиите и потрошувачката на енергија прикажани овде се определени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрување на типот. Вредностите се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег зема предвид различни димензии на избрани тркала и гуми достапни за избраниот модел.

Вредностите за возилата означени со (2), се прелиминарни.

Спецификациите за CO2 ефикасноста се определуваат според Директивата 1999/94/EC и европската регулатива во нејзината моментална достапна верзија. Вредностите се базирани врз потрошувачката на гориво, CO2 емисиите и потрошувачката на енергија според NEDC циклусот за класификација.

Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични CO2 емисии за новите патнички автомобили може да се најдат во „Прирачник за потрошувачка на гориво, CO2 емисии и потрошувачка на енергија кај нови патнички возила“ што бесплатно е достапен на сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html