Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

x2

BMW X2 xDrive20d:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирана): 4.8-4.6
СО2 емисии во г/км (комбинирано): 126–121

Вредностите за потрошувачката на горивo, CO2 емисиите и потрошувачка на електрична енергија прикажани овде се определени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрување на типот. Вредностите се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег зема предвид различни димензии на избрани тркала и гуми и може да варира во текот на конфигурацијата.

Спецификациите за CO2 ефикасноста се определуваат според Директивата 1999/94/EC и Европската регулатива применлива во моментот на одобрување на типот. Прикажаните вредности се базирани врз потрошувачката на гориво и CO2 вредностите според NEDC циклусот за класификација.

Понатамошни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични CO2 емисии за новите патнички автомобили може да се најдат во ,,Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што бесплатно се достапни на сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html