BMW digitalni zaslon

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА BMW.

Подобрувањата на сериите или повлекувањата на возилата се мерки засновани врз дизајнот или производните толеранции што може да влијаат врз безбедната работа или квалитетот на возилото. Секако, чувствуваме одговорност за квалитетот и безбедноста на нашите производи. Од таа причина, ја воведовме функцијата за пребарување. Можете да ја употребите за да проверите самите дали вашето возило е опфатено од таква мерка. Доколку е така, вашиот партнер за BMW и MINI со задоволство ќе ви помогне во секое време, без дополнителен трошок за вас.

Дознајте повеќе
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА BMW.

Одговори на неколку прашања.

Што е тоа VIN?

Секое возило има уникатен идентификациски број (VIN), кој секогаш се состои од 17 алфанумерички знаци.

 

Каде можам да го пронајдам мојот 17-цифрен VIN?

1. Во возилото:

  • на контролната табла
  • на рамката на вратата
  • во просторот на моторот
  • кај резервното тркало (ако имате)

2. Сертификат за моделот

3. Регистрациски сертификат дел 1

4. Регистрациски сертификат дел 2

5. Осигурителни записи

6. Документи од сервисна работилница 

 

Кој плаќа за сервисот/поправката?

BMW ги презема сите трошоци за техничките мерки или безбедносното повлекување.

 

 

Дознајте повеќе

Ако вашето возило е опфатено од техничка кампања или повлекување, можете да закажете онлајн термин овде или да пронајдете сервисен партнер на BMW во ваша близина.

 

Ако имате прашања, стапете во контакт со сервисниот партнер на BMW или нашата корисничка служба за BMW на:

Тел.: + 389 (0)2 309 66 00

 

 

Дознајте повеќе