ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ.

Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
1,795
Максимално дозволена тежина во кг
2,400
Дозволено оптоварување во кг
680
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
1,135/1,370
Мотор
Цилиндари/вентили
4/4
Капацитет во ccm
1,998
Клип/цилиндар во mm
94.6/82.0
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
135 (184)/5,000-6,500
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
290/1,350-4,250
Размер на компресија:1
11.0
Перформанси
Најголема брзина во км/час
215
Забрзување од 0-100 км/час во сек
8.3
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
8.8-8.5
Возење надвор од град во л/100км
6.5-6.3
Комбинирано возење во л/100км
7.3-7.1
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
168-163
Капацитет на резервоарот, приближно во л
65
Тркала
Димензија на предни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензија на задни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензии и материјал на предните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Димензии и материјал на задните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
1,795
Максимално дозволена тежина во кг
2,400
Дозволено оптоварување во кг
680
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
1,135/1,370
Мотор
Цилиндари/вентили
4/4
Капацитет во ccm
1,998
Клип/цилиндар во mm
94.6/82.0
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
185 (252)/5,200-6,500
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
350/1,450-4,800
Размер на компресија:1
10.2
Перформанси
Најголема брзина во км/час
240
Забрзување од 0-100 км/час во сек
6.3
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
8.5-8.4
Возење надвор од град во л/100км
6.7-6.4
Комбинирано возење во л/100км
7.3-7.2
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
168-164
Капацитет на резервоарот, приближно во л
65
Тркала
Димензија на предни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензија на задни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензии и материјал на предните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Димензии и материјал на задните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
-
Максимално дозволена тежина во кг
-
Дозволено оптоварување во кг
-
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
-
Мотор
Цилиндари/вентили
6/4
Капацитет во ccm
-
Клип/цилиндар во mm
-
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
260 (353)/-
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
500/-
Размер на компресија:1
-
Перформанси
Најголема брзина во км/час
250
Забрзување од 0-100 км/час во сек
4.8
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
-
Возење надвор од град во л/100км
-
Комбинирано возење во л/100км
9.2-9.0
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
213-209
Капацитет на резервоарот, приближно во л
-
Тркала
Димензија на предни тркала
-
Димензија на задни тркала
-
Димензии и материјал на предните тркала
-
Димензии и материјал на задните тркала
-
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
1,815
Максимално дозволена тежина во кг
2,400
Дозволено оптоварување во кг
640
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
1,160/1,395
Мотор
Цилиндари/вентили
4/4
Капацитет во ccm
1,995
Клип/цилиндар во mm
90.0/84.0
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
140 (190)/4,000
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
400/1,750-2,500
Размер на компресија:1
16.5
Перформанси
Најголема брзина во км/час
213
Забрзување од 0-100 км/час во сек
8.0
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
6.3-5.9
Возење надвор од град во л/100км
5.3-5.1
Комбинирано возење во л/100км
5.6-5.4
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
149-142
Капацитет на резервоарот, приближно во л
60
Тркала
Димензија на предни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензија на задни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензии и материјал на предните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Димензии и материјал на задните тркала
7 J x 18 -инчни, лесни легури
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
1,830
Максимално дозволена тежина во кг
2,420
Дозволено оптоварување во кг
640
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
1,145/1,400
Мотор
Цилиндари/вентили
4/4
Капацитет во ccm
1,995
Клип/цилиндар во mm
90.0/84.0
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
170 (231)/4,400
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
500/2,000
Размер на компресија:1
16.5
Перформанси
Најголема брзина во км/час
230
Забрзување од 0-100 км/час во сек
6.8
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
6.3-6.2
Возење надвор од град во л/100км
5.3-5.1
Комбинирано возење во л/100км
5.7-5.5
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
149-145
Капацитет на резервоарот, приближно во л
60
Тркала
Димензија на предни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензија на задни тркала
225/60 R18 104W XL
Димензии и материјал на предните тркала
7 J x 18-инчни, лесни легури
Димензии и материјал на задните тркала
7 J x 18 -инчни, лесни легури
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
-
Максимално дозволена тежина во кг
-
Дозволено оптоварување во кг
-
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
-
Мотор
Цилиндари/вентили
6/4
Капацитет во ccm
-
Клип/цилиндар во mm
-
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
195 (265)/-
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
620/-
Размер на компресија:1
-
Перформанси
Најголема брзина во км/час
240
Забрзување од 0-100 км/час во сек
5.8
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
-
Возење надвор од град во л/100км
-
Комбинирано возење во л/100км
6.2-5.9
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
163-156
Капацитет на резервоарот, приближно во л
-
Тркала
Димензија на предни тркала
-
Димензија на задни тркала
-
Димензии и материјал на предните тркала
-
Димензии и материјал на задните тркала
-
Тежина
Тежина без товар ЕУ во кг
1,970
Максимално дозволена тежина во кг
2,525
Дозволено оптоварување во кг
600
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг.
1,220/1,425
Мотор
Цилиндари/вентили
6/4
Капацитет во ccm
2,993
Клип/цилиндар во mm
90.0/84.0
Максимална излезна снага во kW (hp) на 1/мин
240 (326)/4,400
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин
680/1,750-2,250
Размер на компресија:1
16.5
Перформанси
Најголема брзина во км/час
250
Забрзување од 0-100 км/час во сек
4.9
Потрошувачка на гориво
Градско возење во л/100км
7.3-7.2
Возење надвор од град во л/100км
6.3-5.9
Комбинирано возење во л/100км
6.6-6.4
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км
173-170
Капацитет на резервоарот, приближно во л
68
Тркала
Димензија на предни тркала
245/45 R20 103W XL
Димензија на задни тркала
275/40 R20 106 W XL
Димензии и материјал на предните тркала
8 J x 20-инчни, лесни легури
Димензии и материјал на задните тркала
9.5 J x 20-инчни, лесни легури

Информации за податоците.

  • Прикажаните вредности за потрошувачката на гориво, емисиите на CO2 и потрошувачката на енергија се утврдени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрувањето на типот. Бројките се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и опсегот што е прикажан ја зема предвид опционалната опрема и различната големина на тркалата и гумите достапни за избраниот модел.

    Вредностите на возилата означени со (2) се прелиминарни.

    Вредностите на возилата означени со (3) веќе се темелат врз новиот WLTP пропис и се преведени назад во NEDC еквивалентни вредности за да се обезбеди споредба на возилата. [Во однос на тие возила, за даноците поврзани со возилата или другите давачки базирани (меѓу другото) наCO2 емисиите, вредностите на CO2 може да се разликуваат од овде наведените вредности].

    Спецификациите за ефикасност на СО2 се утврдуваат во согласност со Директивата 1999/94 / EC и со Европската регулатива во својата важечка верзија. Прикажаните вредности се базираат врз потрошувачката на гориво, вредностите на CO2 и потрошувачката на енергија според циклусот NEDC за класификацијата.

    Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и специфичната емисија на CO2 на новите патнички автомобили може да се извадат од "Прирачникот за потрошувачка на гориво, емисии на CO2 и потрошувачка на енергија на нови патнички автомобили", кој е достапен на сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.