ИДНИ ПРИДОБИВКИ

Нови користени возила со максимални придобивки.

Постојат повеќе добри причини за да се избере возило од BMW Premium Selection.
Убавото чувство е само една од нив! Сепак, кога ќе го посетите вашиот партнер на BMW Premium Selection, можете да бидете сигурни дека вашето возило ќе биде во најдобрата можна состојба. А потоа, како горд сопственик, можете да ги искористите многубројните ексклузивни BMW услуги.
 

Дознајте повеќе

ПРИДОБИВКИ НА ПРВ ПОГЛЕД.

Со изборот на користено возило од BMW Premium Selection можете да бидете сигурни во вашата одлука. Возилото веќе успешно поминало детални проверки пред да биде вклучено во понудата BMW Premium Selection. Вашето возило од BMW Premium Selection во овозможува да уживате во активната гаранција и многубројни услуги на мобилност и гарантираме дека не е постаро од 5 години и поминало најмногу 120.000 км.
 

ПРОВЕРКА НА ВОЗИЛОТО ОД 360°.

Возилата од BMW Premium Selection се ексклузивно достапни кај партнерите на BMW Premium Selection. Нашите нови користени возила ги исполнуваат највисоките стандарди, затоа што кога станува збор за оптичките или техничките детали, ентериерот или екстериерот: секое возило од BMW Premium Selection успешно ги поминало нашите строги проверки на возилата и целосно ги исполнува сите прецизно дефинирани стандарди за производот.
 

  • Тест возење
  • Понуди за замена